Islamitische Uitvaartzorg An-Nour

Uitvaartdiensten

Faciliteiten en diensten

Islamitische Uitvaartzorg An-Nour beschikt over een eigen uitvaartcentrum met gescheiden ontvangst ruimtes, een wasruimte, koeling, opbaarruimte, en transport voor de overledene.

Islamitische Uitvaartzorg An-Nour biedt complete uitvaartzorg bij een overlijden. Indien gewenst kan er stervensbegeleiding en Geestelijke Zorg aangeboden worden voor zowel de stervende als de nabestaanden.

N

VOORBESPREKING

N

AFHANDELEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

N

COMPLETE ISLAMITISCHE UITVAARTVERZORGING

N

BEGELEIDING VAN NABESTAANDEN

N

BEGRAVEN IN NEDERLAND

N

REPATRIËRING (BEGRAVEN IN LAND VAN HERKOMST)

N

ISLAMITISCHE GEESTELIJKE ONDERSTEUNING

N

NAZORG

MELDEN VAN EEN OVERLIJDEN

Wanneer iemand is overleden (of bijna komt te overlijden) raden wij u aan om ons zo snel mogelijk te contacteren. Wij kunnen u dan begeleiden in het verdere proces. Verzamel de belangrijke documenten van de overledene. Wij zullen vragen naar de naam en geboortedatum van de overledene, en het tijdstip en de plaats van overlijden. Vervolgens zullen wij een afspraak inplannen om de uitvaartwensen met u te bespreken.

UITVAART NAAR UW WENS

Bij Islamitische Uitvaartzorg An-Nour zullen wij de gehele uitvaart uitvoeren naar wens van de overledene en de nabestaanden, geheel volgens islamitische richtlijnen. Hierbij wordt complete uitvaartzorg geboden (incl. wassing en transport) tot aan het begraven of repatriëring. Uw zorg wordt uit handen genomen doordat wij ook de administratieve formaliteiten afhandelen en fungeren als aanspreekpunt voor instanties. Uiteraard is nazorg ook mogelijk. Islamitische uitvaartzorg An-Nour is aanspreekpunt tussen nabestaanden en formele instanties.

NAZORG

Islamitische Uitvaartzorg An-Nour biedt ook nazorg voor de nabestaanden. Wanneer de formaliteiten voor de overledene zijn afgerond, en deze zich op zijn laatste rustplaats bevindt, staan wij klaar om nabestaanden te begeleiden in het rouwproces.  Wij beschikken over diversie professionals die u graag bijstaan in deze periode.